Traceerbaarheid en transparantie

metaaldetector

vrieshuis

Foodscan

 

Kwaliteit :

Vleesbedrijf P. Wils is befaamd voor zijn kwaliteit.
Deze wordt gegarandeerd door zijn intern kwaliteitssysteem, alsook het voor de versnijderijen geldende autocontrolesysteem.

BRC- wereldstandaard voor voedselveiligheid - versie 5 ( British Retail Consortium )

Deze norm werd vastgelegd onder de coördinatie van Britse retailers. BRC legt de nadruk op elementen van kwaliteitsmanagement binnen productie en procesbeheersing. BRC focust zich ook op GMP en HACCP. De BRC-norm wordt momenteel als de meest algemene en omvattende norm beschouwd, niet alleen op de Engelse markt maar tevens binnen de Nederlandse en Belgische retail.

British Retail Consortium

Vleesbedrijf P. Wils behaalde het Certificate BRC Global Standard for Food Safety grade AA.

BRC certficate

Autocontole ( ACS )

Wat is autocontrole ?
Het begrip autocontrole werd gelanceerd via Koninklijk Besluit ( KB ) van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen. Dit KB stelt dat elke operator in de voedselketen een autocontrolesysteem moet ontwikkelen om de veiligheid van zijn producten te garanderen.
Dit autocontrolesysteem werd per sector door de verschillende beroepsfederaties uitgewerkt in de zogenaamde autocontrolegidsen, die alle eisen binnen een bepaalde sector omvatten.

Certificaat Autocontrolesysteem
Vleesbedrijf P. Wils werkt volgens een eigen ontwikkeld autocontrolesysteem gebaseerd op de Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren ( Gids G-018).

Vleesbedrijf P. Wils behaalde het Certificaat Autocontrolesysteem sinds 26 october 2009.

Beter Leven Keurmerk

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming maakt het mogelijk om dierlijke producten te herkennen die met meer oog voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. Varkens onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen.

British Retail Consortium

Vleesbedrijf P. Wils voldoet aan de criteria voor de regeling Beter Leven Keurmerk

BRC certficate

 

Vleesbedrijf P. Wils - Bouwelven 15 - 2280 Grobbendonk - Belgium - T: + 32 (0) 14 23 38 35 - F: + 32 (0) 14 23 38 90 - Privacy